Fotowoltaika w domu, rolnictwie i firmie – jakie korzyści ?

Fotowoltaika to proces pozyskiwania energii elektrycznej  z promieniowania słonecznego, poprzez wykorzystanie panelu (ogniwa) fotowoltaicznego. Aktualnie popularność fotowotaiki rośnie. Taki sposób pozyskiwania energii znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, rolnictwie czy biznesie. Nic w tym dziwnego – słońce to darmowe, odnawialne źródło energii. Energia pozyskana z promieni słonecznych może zasilić urządzenia, ogrzać pomieszczenia oraz wodę.

Fotowoltanika w gospodarstwie domowym.

Promienie słoneczne to darmowe źródło energii. Dlatego coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na ten rodzaj pozyskiwania energii. Jednak, aby zapomnieć o rachunkach za prąd, najpierw należy zainwestować w urządzenie przetwarzające energię. To czy instalacja będzie podłączona do sieci, czy będzie autonomiczna (niezależna od publicznej sieci energoelektrycznej) zależy od Ciebie. Powinieneś podjąć decyzję zanim zaczniesz załatwiać formalności. Jednak podstawą wykorzystania prądu przemiennego (wykorzystywanego w domu) jest falownik. W zależności o sposobu wykorzystywania i magazynowania można zdecydować się na:
1. falownik hybrydowy,
2. Falownik sieciowy,
3. Falownik wyspowy.
Falownik hybrydowy daje pełną niezależność od dostawcy. W sytuacji, gdy następuje przerwa w dostawie prądu, tylko instalacja z falownikiem hybrydowym daje możliwość samodzielnego korzystania ze zgromadzonych zasobów energii.
Najpopularniejsze, falowniki sieciowe montuje na swój koszt zakład energetyczny. Dwukierunkowy licznik, umożliwia rozliczenie energii pobranej oraz oddanej.
W instalacji z systemem wyspowym, instalacja nie może być oddana do zakładu energetycznego. Musisz ją zużyć w czasie rzeczywistym lub zapewnić jej gromadzenie w akumulatorach. Przy tym rozwiązaniu, istnieje jednak możliwość czerpania z zasobów energetycznych sieci, gdy produkcja przekroczy zastosowanie.
Przy projektowaniu mocy interakcji fotowoltaicznej powinienieś kierować się zasadą, że rzadko urządzenia elektryczne pochłaniające najwięcej prądu, używane są jednocześnie. Dlatego wymiarowanie należy przeprowadzić ostrożnie. Tak, aby zakup nie był zbyt drogi, zabudowa nie zajmowała dużo połaci. Zakup instalacji fotowoltaicznej to duży wydatek. Jednak przy rosnących cenach prądu oraz dofinansowaniu w planach programu “czyste powietrze” i “mój prąd” nakład finansowy szybko się zwróci.

Fotowoltanika w rolnictwie – agrofotowoltanika

Agrofotowoltanika, to nowy trend budzący zainteresowanie wśród rolników. Termin ten,określa wykorzystanie gruntów rolnych, nie tylko pod uprawę, ale równocześnie do produkcji energii słonecznej. Powinieneś pamiętać, że montaż instalacji nie może być wykonany na ziemi o klasie wyższej niż IV. Dlatego jest to dobry sposób na zagospodarowanie nieużytków. Instalacja fotowoltaiczna to również dobre rozwiązanie dla hodowców zwierząt, ponieważ montaż instalacji nie wyklucza jednoczesnego wypasu np. owiec.
Rolnik jest jednocześnie przedsiębiorcą i producentem. Koszt zużycia energii są ogromne. Dzięki instalacji założonej na dachach budynków gospodarczych, terenach nieużytkowych znacznie możesz  obniżyć stałe koszty zużycia prądu. Aktualne rozwiązania pozwalają rolnikom skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym (25 %kosztów instalacji fotowoltaicznej) oraz udziale w programach rządowych promujących odnawialne źródła energii.

Fotowoltanika dla firm

Prowadząc biznes jesteś uzależniony od wzrostu cen rynkowych, a co za tym idzie kosztów prowadzenia działalności. Rachunki za energię stanowią duży udział w wydatkach przedsiębiorstwa. Na dachu firmy możesz produkować własny prąd, obniżając koszty prowadzenia działalności. Dodatkową korzyścią jest możliwość sprzedaży nadwyżki. Dach firmy, hali produkcyjnej czy magazynu zarabia sam na siebie. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze dysponuje środkami na sfinansowanie inwestycji. Dlatego dogodnym rozwiązaniem jest leasing. Jako leasingobiorca, w zamian za miesięczną ratę możesz  korzystać z instalacji fotowoltanicznych i jednocześnie odliczyć wydatek od kosztów uzyskania przychodu. Inną formą finansowania jest kredyt bankowy, który daje możliwość odliczenia części odsetkowej raty kredytu od kosztów uzyskania przychodów. Kredyt oraz leasing spłaca się sam w wyniku oszczędności kosztów energii elektrycznej. Dodatkowym wsparciem  podmiotów gospodarczych, jest dofinansowanie przez jednostki  samorządu terytorialnego rozwiązań promujących zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Ograniczone zasoby nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, powodują stały wzrost cen prądu. Myśląc przyszłościowo, warto zainwestować w instalację fotowoltaniczną, w ten sposób stając się niezależnym od wzrostu cen energii. Prąd pozyskany ze słońca to nie tylko korzyść dla planety, ale również w dłuższym okresie czasu dla kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *